Angelique van Balen

Angelique is pedagoog en onderwijskundige. Ze heeft ruim 12 jaar op een MBO in de Randstad gewerkt als docent en onderwijsontwikkelaar. Ze heeft diverse opleidingen geschreven en jarenlang sociaal werkers opgeleid. In haar thuisgemeente, de Levend Evangelie Gemeente Aalsmeer, geeft ze leiding aan het hele jongerenwerk. In hun gezin hebben ze, naast hun eigen drie kinderen, meer dan 20 pleegkinderen voor korte of langere tijd opgevangen. Angelique heeft een brede expertise op het gebied van werken met jongeren. Ook is Angelique gecertificeerd Belbin Coach, zij geeft team coaching op basis van het Belbin samenwerkingsmodel en de Belbin teamrollen.

Topics: Generatie Z, Huiselijk geweld en Kindermishandeling, Teambuilding/Team coaching, Leiderschap, Interculturele Intelligentie. 

Lees meer:

Freek van Balen

Freek is jeugdleider, oudste en voorganger geweest in de Levend Evangelie Gemeente Aalsmeer. Vanaf 2002 is hij verbonden aan Youth With A Mission. Sinds 2018 in de verantwoordelijkheid als nationaal leider van Youth With A Mission Nederland. Hij heeft veel expertise op het gebied van het werken met jongeren. Hij geeft onderwijs op DTS’en in binnen- en buitenland. Freek is gepassioneerd voor jonge mensen, zending, aanbidding en de werking van de Heilige Geest. Freek wakkert graag geloof, passie en roeping aan. 2 Tim 1:6 is zijn sleuteltekst: ‘Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk’. 

Topics: Leiderschap in beweging, Discipelschap, Visie, Geloof, Vaderhart van God.

Lees meer: