Suzon van Noort

Onderwijs topics: Identiteit & Ontwikkelingspsychologie, Wie is God en jij als zijn zoon/dochter, Gods stem verstaan, Coaching & Mentoring van jonge mensen (leiders).

YWAM. Locatie Ede. 

 

Marcel van Noort

Onderwijs topics: Vaderhart van God, Nature & Character of God, Het volgen van Jezus – discipelschap, Het werk van de Heilige Geest en Gods stem verstaan.

 

YWAM. Locatie Ede. 

 

Artikel van Suzon van Noort

Met Jezus leven en leiden

Hoe ben of word je een leider die mensen willen volgen? Een uitdaging die je mogelijk aanspreekt.

Hier willen we als Lead to Move je graag in helpen. Lead to Move is een nieuw initiatief van Youth with a Mission Nederland. We willen met Lead to Move jeugdleiders en daarmee de kerk van Nederland dienen. Youth with a Mission is een zendingsbeweging van vooral jonge mensen en jonge leiders. Youth with a Mission heeft veel ervaring met training en uitgaan in de wereld om het evangelie te verkondigen en discipelen te maken. Ook is er expertise in het vrijzetten en werken met jonge leiders. In onze trainingen binnen Youth with a Mission leggen we veel nadruk op het kennen van God, het verstaan van Gods stem en persoonlijke karaktervorming. Deze expertise zetten we graag in binnen Lead to Move.

De principes om jonge leiders te trainen als leider en in hun karakter, delen we graag met jeugdleiders in de kerk zodat jonge leiders handvatten krijgen om met Jezus te leven en te leiden, en daarmee beweging te creëren om Zijn koninkrijk op aarde te bouwen.

De jeugd en jeugdleiders in Nederland

We hebben allemaal berichten gelezen over de impact van de pandemie op de jeugd. Veel jongeren worstelen of hebben geworsteld met gevoelens van eenzaamheid en hulpeloosheid. Een deel van hen worstelt met depressie. Hun wereld is enorm opgeschud. Hoe kun je er als jonge leider zijn voor de jeugd in de kerk?

Jongeren zoeken naar geestelijke vaders en moeders. Ze prikken direct door de buitenkant heen en hebben door of je echt en oprecht bent. Als ze dat merken, stellen ze zich open en ervaren ze veiligheid. Als je veiligheid creëert, jongeren laat merken dat je ze ziet, ze bevestigt in wie ze zijn en wat ze doen, dan is er ruimte voor groei. Als jeugdleider heb je veel invloed in levens van jongeren. De kunst is om door veiligheid en echtheid heen hen positief te beïnvloeden en iedere week iets van Jezus te laten zien. Dat is het startpunt voor discipelschap.

“Ik zie jou, ik hoor je, en wat je zegt vind ik belangrijk”

Jeugdleiders zijn voor ons enorme helden. Iedere week investeren ze hun tijd, maar vooral zichzelf in de volgende generatie. Dit is soms een eenzame plek. Vaak buiten het zicht van de rest van de gemeente, ben je als jeugdleider bezig met jongeren en geef je alles wat je hebt. Jeugdleiders zijn belangrijke strijders in Gods koninkrijk die we willen dienen door onze expertise beschikbaar te stellen, masterclasses te organiseren, seminars in hun kerk te geven en hen te trainen en naar ze te luisteren. Dit zodat zij zich gesteund voelen om vol passie te gaan voor de volgende generatie, om gesterkt en vaardig te zijn om de volgende generatie bij Jezus te brengen en hen te laten zien hoe het is om te leven met Jezus in deze maatschappij.

Met Jezus leven en leiden

Bij de start van Lead to Move hebben we als team veel gebeden en God gevraagd wat we kunnen bijdragen als support voor jonge leiders in de kerk. Op dat moment sprak God tot ons over het zijn in Zijn aanwezigheid.

In psalm 73:17 schrijft David dat het perspectief op zijn situatie volledig veranderde toen hij Gods Heiligdom binnen ging.

Kijkend naar deze bijbeltekst ontving David zijn persoonlijke veerkracht door opnieuw en opnieuw in Gods aanwezigheid te zijn. In die aanwezigheid veranderende zijn perspectief op de omstandigheden en zijn situatie. Ook vandaag is dit nog steeds belangrijk; leven vanuit een persoonlijke relatie met God. Hem de ruimte geven om dagelijks tot ons te spreken door gebed, stille tijd en persoonlijk luisteren naar Zijn stem. En om bereid te zijn om te doen waarover Hij spreekt, dat is met Jezus leven. We onderwijzen dit principe aan de jonge leiders waar we binnen onze organisatie mee werken en we willen jeugdleiders ook uitdagen om die tijd met God te nemen om Zijn perspectief steeds opnieuw te ontvangen. Dit is essentieel om veerkrachtig te blijven. Met Jezus leven en leiden betekent dat we Gods stem verstaan en vanuit die openbaring gaan bewegen. “Het kennen van de liefde van de Vader, de genade van Jezus en een persoonlijke relatie met de Heilige Geest”. Dan ben je in staat om vanuit een ander perspectief, dan je eigen perspectief, te bewegen en samen met Jezus de jongeren in de kerk te leiden.

Ditzelfde geldt voor je teambijeenkomsten. Samen als leiders tijd doorbrengen met de Vader, voorbede doen en luisteren naar Zijn stem en daar vanuit leiden zien wij als een belangrijk principe dat we willen overdragen aan jeugdleiders. Samen voorbede doen voor de jeugd van Nederland is onderdeel van onze trainingsdagen.

“Veerkracht behoud je door steeds opnieuw persoonlijk en als team te ontvangen van God, in Zijn aanwezigheid vind je nieuw perspectief”

Dichtbij Jezus leven en Hem daarmee reflecteren in onze daden en ons leiderschap. Dat is wat we willen modelleren. Als we kijken naar de omstandigheden is er vaak weinig hoop, zeker in de onzekere tijd waarin we leven is het makkelijk om hoop te verliezen. Steeds opnieuw Zijn perspectief ontvangen geeft inzicht en hoop. 

“We doen het samen!”

Jeugdleiders Masterclass

Become the leader people want to follow.

21 Mei 2022

AMSTERDAM

Kadijksplein 18, 1018 AC