SAMEN JONG

Youth with a Mission Nederland is partner van Samen Jong beweging

Vanaf de start van Youth with a Mission hebben jonge mensen, en daarmee de volgende generaties altijd centraal gestaan, het hart van Youth with a Mission draait om jonge mensen.

We zijn een organisatie die jonge mensen uitzendt over de hele wereld om Zijn goede nieuws bekend te maken. We geven. jonge mensen de ruimte om te groeien in een persoonlijke relatie met Hem en discpelen hen om zelf uit te stappen in leiderschap en daarmee anderen mee te nemen, jonge leiders nemen teams mee op outreach. We noemen dat “ we champion young people”

Youth with a Mission: God kennen en Hem bekend maken.

We nemen de boodschap van Jezus serieus door in ons eigen leven gehoorzaam te zijn aan wat Hij van ons vraagt, dat leren we jonge mensen. Zodat als zij in beweging komen en bereid zijn om te gaan naar de uiteinden van de aarde, ze weten hoe ze daarin samen met God kunnen wandelen.

Ons DNA als Youth with a Mission sluit aan bij de kernwaarden van Samen Jong.

Als Lead to Move willen we onze kennis en ervaring binnen Youth with a Mission graag delen met de kerk in Nederland. Juist omdat we geloven in de kracht van jonge mensen.

Ondersteuning op de kernwaarden van Samen Jong

The Send

THE SEND is een katalytische stadionervaring met als doel gelovigen te activeren tot een missionaire levensstijl door echte zendingsvelden in binnen- en buitenland over te nemen en te bereiken.

Wij geloven dat elke gelovige geactiveerd moet worden in zijn missionaire roeping. Kies een zendingsveld/uitkomst en onderneem vandaag nog actie.

Vandaag leeft een generatie (jong en oud) in Europa die niet of nauwelijks het evangelie kent. Het goede nieuws van God is hen nog nooit (of niet goed) uitgelegd. Velen hebben God niet afgewezen, maar zijn simpelweg niet bekend met wie Hij is. Wij willen daar als The God Story verandering in brengen! Sinds 2009 proberen we op verschillende eigentijdse manieren mensen van ‘nu’ te verbinden met Jezus. Omdat we geloven dat de hoop in Jezus voor iedereen is.

Een aantal van onze kernwaarden zijn dat we samenwerken met de breedte van de plaatselijke Kerk, de Kerk toerusten om Jezus bekend te maken en niet-christenen op begrijpelijke wijze bekendmaken met de levensveranderende kracht van Jezus.

Het Evangelie moet verteld worden

Een groot deel van de wereldbevolking heeft nog nooit over Jezus, of het goede nieuws gehoord.

Hoewel het evangelie inmiddels wel naar alle landen (naties) in de wereld is gegaan, is dat niet wat Jezus bedoelde toen hij zijn volgelingen de opdracht gaf  om “discipelen van alle volken te maken”.

In Mattheüs 28: 18-20, verwees hij niet naar naties zoals de grote wereld delen of de landen zelf, nee bereik iedereen, elke volk en elke stam.

miljard Mensen

bevolkingsgroepen

onbereikt bevolkingsgroepen

talen geen Bijbel