Steun ons werk

Hartelijk dank dat u YWAM Lead to move financieel wilt steunen!

Uw kunt op verschillende manieren financiëel bijdragen

Kom en meld je aan voor onze Masterclass

Maak een eenmalige gift over

Word vriend en bidt, werk mee en geef

Giften

YWAM Nederland heeft de ANBI status en is door de Nederlandse belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling. (RSIN nr. 004063314).

Bankgegevens
Rabobank 32.65.21.062
IBAN: NL 38 RABO 0326 5210 62
BIC: RABONL2U

t.n.v. Stichting JmeO, Heerde
KvK Regio Zwolle nr. 41038284

Jeugd met een Opdracht is geaccrediteerd door Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en gecertificeerd met het keurmerk.