Visie:

Onze missie, passie, expertise en ervaring delen met jeugdleiders.

Investeren in de volgende generatie leiders.

Youth with a Mission is een beweging van vooral jonge mensen met een wereldwijde ervaring in het trainen, zenden van en werken met jonge mensen en jonge leiders. We houden van de kerk van Nederland en als Lead to Move willen we de kerk dienen.

Waar gaan we voor

 • God kennen en Hem bekendmaken.
 • Met Jezus leven en leiden; een levend voorbeeld zijn in hoe je met Jezus wandelt en gehoorzaam bent aan Zijn roeping.
 • Jeugdleiders omarmen, horen en zien; hen inspireren met fris perspectief en visie.
 • Jeugdleiders inspireren om impact te hebben in hun omgeving, een radicaal leven met Jezus te modelleren zodat jongeren hun identiteit en roeping vinden in Jezus en daarvan uit invloed hebben in onze maatschappij.
 • Onze expertise en ervaring in het werken met en inspireren van jonge mensen en jonge leiders delen.

Wat wij belangrijk vinden

 • Champion young people and young leaders
 • Laat Zijn Koninkrijk komen, Lordship of Jesus
 • Leven geleid door de Heilige Geest
 • Gods stem verstaan
 • Aanbidding, gebed en voorbede
 • Missions, gezonden om Jezus en de Bijbel te brengen
 • Relatie en discipelschap
 • De Bijbel lezen en begrijpen
 • Visionair leiderschap en teamwork
 • Interkerkelijk & Intercultureel