Visie

Onze missie, passie, expertise en ervaring delen met jeugdleiders.

Investeren in de volgende generatie leiders.

Youth with a Mission is een beweging van vooral jonge mensen met een wereldwijde ervaring in het trainen, zenden van en werken met jonge mensen en jonge leiders. We houden van de kerk van Nederland en als Lead to Move willen we de kerk dienen.

Waar gaan we voor

 • God kennen en Hem bekendmaken.
 • Met Jezus leven en leiden; een levend voorbeeld zijn in hoe je met Jezus wandelt en gehoorzaam bent aan Zijn roeping.
 • Jeugdleiders omarmen, horen en zien; hen inspireren met fris perspectief en visie.
 • Jeugdleiders inspireren om impact te hebben in hun omgeving, een radicaal leven met Jezus te modelleren zodat jongeren hun identiteit en roeping vinden in Jezus en daarvan uit invloed hebben in onze maatschappij.
 • Onze expertise en ervaring in het werken met en inspireren van jonge mensen en jonge leiders delen.

Wat wij belangrijk vinden

 • Champion young people and young leaders
 • Laat Zijn Koninkrijk komen, Lordship of Jesus
 • Leven geleid door de Heilige Geest
 • Gods stem verstaan
 • Aanbidding, gebed en voorbede
 • Missions, gezonden om Jezus en de Bijbel te brengen
 • Relatie en discipelschap
 • De Bijbel lezen en begrijpen
 • Visionair leiderschap en teamwork
 • Interkerkelijk & Intercultureel 

Missie YWAM

Onze gemeenschappelijke missie wereldwijd en onze YWAM-overtuigingen en -waarden zijn de leidende principes voor zowel de groei in het verleden als de toekomstige groei van onze missie. Sommigen zijn gemeenschappelijk voor alle christenen overal; anderen zijn kenmerkend voor Youth With a Mission. De combinatie van ons doel, overtuigingen, waarden en praktijken vormen de unieke kenmerken van YWAM – ons ‘DNA’. Dit vormt het kader dat bepaalt wie we als missie zijn, hoe we leven en hoe we beslissingen nemen.

Lees meer: YWAM Nederland doel, overtuigingen, waarden en praktijken.

Ons verhaal

Liefde voor Gods wereld

YWAM functioneert als een netwerk van bedieningen. We werken in meer dan 180 landen. De drie voornaamste werkterreinen van YWAM zijn Evangelisatie, Training en Hulpverlening. Onze bedieningen bestrijken elk gebied van de samenleving, inclusief medische zorg op schepen, creati- eve teams, Bijbel-trainingsprogramma’s, business coaching, sportbedieningen, preventieprogramma’s en nog veel meer.

Gedreven door Gods liefde gaan we naar de uiteinden van de aarde. We zien al 60 jaar golven van Gods trouw. Van een visioen over golven van jonge mensen die elk continent bedekken, gegeven aan de toen 20-jarige Loren Cunning- ham, op de Bahama’s, tot een wereldwijde bediening met heden meer dan 20.000 werkers. De groei van YWAM is het verhaal van Gods inspiratie, Gods genade, en de creativiteit van de leiding van de Heilige Geest. Het hart van YWAM is God te aanbidden, Gods wereldwijde doelen te dienen en zich in te zetten voor jonge mensen.