Visie (waar we voor gaan)

 • Een levend voorbeeld zijn in hoe je met Jezus wandelt en gehoorzaam bent aan Zijn roeping;
 • Jeugdleiders inspireren om dit uit te leven om zo impact te hebben in hun omgeving;
 • Investeren in de volgende generatie leiders;
 • Onze expertise en ervaring in het werken en bewegen met jonge mensen te delen en te onderwijzen aan jeugdleiders.

Wat brengen we mee

 • Youth with a Mission is een beweging van vooral jonge mensen met een wereldwijde ervaring in het trainen, zenden van en werken met jonge mensen.
 • We delen we graag onze expertise met mensen die een hart hebben voor jonge mensen.
 • Wij willen de kerk in Nederland dienen door te investeren in mensen die met jongeren werken.
 • Het team van Lead to Move van Youth With a Mission Nederland bestaat uit mensen met veel ervaring en expertise. Ervaring binnen de kerk, vanuit Youth With a Mission internationaal en vanuit locaties in Nederland, door betrokkenheid en samenwerking met en bij andere (jongeren)organisaties en vanuit opleiding en werkervaring in de maatschappij.

Missie Lead to Move (waar we voor staan)

 • We beloven de kerk van Nederland te dienen in het bewegen en werken met jonge mensen;
 • We beloven om onze ervaring in het bewegen en werken met jonge mensen te delen;
 • We beloven dat mensen binnen Youth with a Mission Nederland hun expertise en ervaring beschikbaar stellen, onder anderen door de Lead to Move jeugdleider Master Class;
 • We houden van de kerk van Nederland en willen leiders inspireren om met Jezus te leven en vanuit die persoonlijke ontmoeting met Hem hun identiteit en roeping te vinden en daardoor impact hebben in onze maatschappij.