Wie zijn wij

  • Als wereldwijde zendingsbeweging Youth With a Mission zijn we een grote familie van verschillende generaties met dezelfde missie, visie, waarden en droom. De wereld bereiken, jongeren trainen, discipelen en transformatie zien in levens van mensen. 
  • YWAM NL heeft +/- 200 medewerkers, vele projecten, rond de 150 studenten per jaar en meer dan 100 projecten in het buitenland.
  • Het team van Lead to Move van Youth With a Mission Nederland bestaat uit mensen met veel ervaring en expertise. Ervaring binnen de kerk, vanuit Youth With a Mission internationaal en vanuit locaties in Nederland, door betrokkenheid en samenwerking met en bij andere (jongeren)organisaties en vanuit opleiding en werkervaring in de maatschappij.

Het team van Lead to Move

Angelique van Balen

Angelique is pedagoog en onderwijskundige. Ze heeft ruim 12 jaar op een MBO in de Randstad gewerkt als docent en onderwijsontwikkelaar. Ze heeft diverse opleidingen geschreven en jarenlang sociaal werkers opgeleid. In haar thuisgemeente, de Levend Evangelie Gemeente Aalsmeer, geeft ze leiding aan het hele jongerenwerk. In hun gezin hebben ze, naast hun eigen drie kinderen, meer dan 20 pleegkinderen voor korte of langere tijd opgevangen. Angelique heeft een brede expertise op het gebied van werken met jongeren. Ook is Angelique gecertificeerd Belbin Coach, zij geeft teamcoaching op basis van het Belbin samenwerkingsmodel en de Belbin teamrollen.

Topics: Generatie Z, Huiselijk geweld en Kindermishandeling, Teambuilding/Team coaching, Leiderschap, Interculturele Intelligentie.

 

 

Tron Ansaldo

Tron is geboren op de Filipijnen, getrouwd met de Nederlandse Tessa. Sinds 2012 is hij betrokken bij Youth With A Mission. Sinds die tijd heeft hij op Hawaii, in Australië en Zuid-Afrika gewoond en gewerkt. Hij heeft een grote passie voor de Bijbel, Gods Woord, en aanbidding. Hij heeft diverse keren deel uitgemaakt van een team om een nieuwe kerk te pionieren en te planten. Hij schrijft en produceert muziek. Tron is deel van het leiderschapsteam van YWAM Amsterdam. Ook leidt hij regelmatig aanbidding in diverse kerken in Nederland.

Topics: Honger naar het Woord van God (de Bijbel), Aanbidding als levensstijl, Zending – to live is Christ, to die is gain.

Freek van Balen

Freek is jeugdleider, oudste en voorganger geweest in de Levend Evangelie Gemeente Aalsmeer. Vanaf 2002 is hij verbonden aan Youth With A Mission. Sinds 2018 in de verantwoordelijkheid als nationaal leider van Youth With A Mission Nederland. Hij heeft veel expertise op het gebied van het werken met jongeren. Hij geeft onderwijs op DTS’en in binnen- en buitenland. Freek is gepassioneerd voor jonge mensen, zending, aanbidding en de werking van de Heilige Geest. Freek wakkert graag geloof, passie en roeping aan. 2 Tim 1:6 is zijn sleuteltekst: ‘Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk’.

Topics: Leiderschap in beweging, Discipelschap, Visie, Geloof, Vaderhart van God.

 

 

Gertrude Boon

Gertrude is basisleider van YWAM Heidebeek en docent. Al jong heeft zij, tijdens King’s Kids, geleerd hoe je Gods stem kunt verstaan en toepassen in je leven. In 2008 heeft zij een DTS gedaan in de Filipijnen. Daarna heeft zij gewoond en gewerkt op Bali, Indonesië. Ze heeft gezien dat God echt is en dat Hij betrokken wil zijn bij ieders leven! ‘Samen met Hem leven heeft een enorme impact op mijn ontwikkelijking als leider. Dit te realiseren, heeft mij wakker geschud dat Nederland zit te wachten op goede getrainde leiders die hun leiderschap vormgeven samen met de Heilige Geest. Die jonge mensen vóór gaan en hen meenemen in het plan wat God heeft voor hen persoonlijk en daarbuiten’.

Topics: Identiteit, Relaties, Heilige Geest, Leiderschap.

 

 

Marcel van Noort

Marcel is coach/mentor, adviseur en spreker. Hij trekt graag op met jonge mensen. Het is zijn verlangen dat (jonge)mensen een persoonlijke ontmoeting hebben met de Vader, zodat ze vergeving en vrijheid vinden om zelf impact te hebben in hun omgeving. Hij werkt al meer dan 25 jaar mee met Opwekking Teenzone. Hij heeft gewerkt als interim adviseur voor bedrijven en organisaties op het gebied van HR en proces optimalisering. Sinds hun DTS zijn ze betrokken bij Youth With A Mission. In Hong Kong en Portugal lag zijn focus vooral op het coachen & mentoren van jonge zendelingen.

Topics: Vaderhart van God, Nature & Character of God, Het volgen van Jezus – discipelschap, Het werk van de Heilige Geest en Gods stem verstaan.

 

 

Suzon van Noort

Suzon is Life Coach, Orthopedagoog en Adviseur. Suzon is gepassioneerd over jonge mensen. Zij wil dat jonge mensen dicht bij Jezus zijn en hun identiteit en roeping vinden, zodat zij met hun gaven en talenten verandering brengen in hun omgeving. Zij werkt al meer dan 20 jaar mee met Opwekking Teenzone. Tijdens haar werk voor de overheid was zij altijd bezig met jeugdbeleid of vertaalde ze onderzoek onder jongeren naar beleid voor gemeenten. Sinds hun DTS zijn ze betrokken bij Youth With A Mission en heeft zij met hun gezin in Hong Kong en Portugal gewoond en gewerkt.

Topics: Identiteit & Ontwikkelingspsychologie, Wie is God en jij als zijn zoon/dochter, Gods stem verstaan, Coaching & Mentoring van jonge mensen.

 

 

Get inspired

Om over na te denken

Recall Masterclass 2021 

Levend of kapot-saai

Recall Masterclass 2021